Our Team

Tenjin Sherpa

Robert

Nimtenzi Shrepa

Aang Dawa Sherpa

Shange Sherpa